Welcome to Bikini monday, 09/30/2013: Kate Upton edition; enjoy!